Par priloga za povijest vinogradarstva Jelse

Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
  MOŽDA JEDINE FOTOGRAFIJE STAKLENIH BAČAVA PRIJE RUŠENJA RADI KONSTRUKCIJE RESTAURANTA "ARSENAL" SAGRADILA KAO REZERVOARE ZA VINO FIRMA "NAD" 1894.g JOŠ SU SLUŽILE JELŠANSKOJ "VINARIJI" DO 1978.g. UKUPNA ZAPREMNINA 430,64 hl +252,92 hl +104,5hl+104,5 hl

Galerija

Ivan_Dubokovic_Nadalini
   
   
   
   
Ivan_Dubokovic_Nadalini
   
   
   
   
Ivan_Dubokovic_Nadalini
   
   
   
   
Ivan_Dubokovic_Nadalini
   
   
   
   
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
   
   
   
   
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
   
   
   
   
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
  Isječak iz Slobodne Dalmacije o podizanju spomenika Niki Dubokoviću
  Bačen spomenik kap. Niki Dubokoviću 30-ih godina
  Hotel Jadran, Jelsa
  Hotel Jadran, Jelsa
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
  Škole Općine Jelsa podignute 20-tih godina (Vrisnik)
  Škole Općine Jelsa podignute 20-tih godina (Poljica)
  Škole Općine Jelsa podignute 20-tih godina (Jelsa)
  I javni nastup Hrvatskog Sokola u Jelsi 30. srpnja 1911
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
  I javni nastup Hrvatskog Sokola u Jelsi 30. srpnja 1911
  Kap. Viekoslav Rubelli, zap. škune "Brat Antun" utopio se kod 37 / 8 1880 jedreći u godnuli
  Djelovi namještaja iz Općine Jelsa
  Pečat
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
  Pečat
  Pečat
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
  Margita Šprung Duboković, Deborah Zorkin Giunio, Lukrecija Benković Duboković
  Ivan Dubokovic Nadalini(1805-1872) nacelnik Jelse
  Marietta Doimi de Lupis(1808-1888)
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
Ivan_Dubokovic_Nadalini
  Veljko G.Duboković
  Nadalini, Esq
  dip.ing.agronomije
  profesor Sellkirk College, British Columbia, Canada

150 godina od osnivanja higijeničkog društva

GRAD HVAR slavi 150 GODINA od osnutka HIGIJENIČKOG DRUŠTVA, preteče modernog organiziranog turizma na otoku Hvaru i toj jedinstvenoj obljetnici se može ravnopravno i JELSA pridružiti jer je osnivač društva, najveći dioničar i prvi predsjednik bio pitovljanin i jelšanin, biskup hvarsko, bračko viški, dr.Juraj G.Duboković.

Rodjen u Pitvama 17.3.1800, a umro u Hvaru 21.3.1874.g.
Pokopan u katedrali u Hvaru, ali mu je srce pokopano u crkvici sv.Margerite u Zavali koju je zajedno sa bratom Ivanom sagradio.

Higijeničko društvo (Societa igienica) osnovano je 1868.g. u Hvaru, a Statut je potvrdjen od vlasti u Zadru 23.srpnja iste godine. Svrha društva je bila, kako stoji u Statutu, da pomogne strancima da poprave svoje zdravlje zahvaljujući podesnoj klimi grada Hvara, a i da stvori ustanove u tu svrhu te da kupi ili sagradi potrebne zgrade.

Financiranje zacrtanog plana je društvo baziralo na dionicama, najjači dioničar i prvi predsjednik društva je bio poduzetni biskup dr.Juraj G.Duboković. Administracija kao i skupštine su se vodile u njegovom uredu i pod njegovim efektivnim rukovodstvom , a u njegovoj kući na Pjaci ,gdje danas stoji ploča, je bilo prvo konačište u gradu Hvaru.

 dr.Niko Duboković Nadalini (1909-1991) osnivač Muzeja hvarske
baštine bio je vlasnik dionica Higijeničkog društva koje je naslijedio 1913.g.


Escale a Sete 2018.g. // Jelsa i luka Sete u 19.st.

U francuskom gradu Sete od 27.3.18 – 2.4.18 g., na najvećem mediteranskom pomorskom festivalu pod nazivom "ESCALE a SETE" predstaviti će se hrvatska pomorska baština sa našim tradicijskim brodovima od Kvarnera do Neretve, kako je izvijestila Slobodna Dalmacija 3.2.2018.g., a tu vijest je najavila udruga iz Splita CRONAVES koja je već imala uspješna predstavljanja na sličnim festivalima ali i u Starom Gradu na otoku Hvaru.

S obzirom da je Stari Grad samo 15 km udaljen od malog mjesta Jelse , vrijedno je spomenuti , kao mala dodatna priča , da je u toj maloj Jelsi, koja je u drugoj polovici 19.st., bila vrlo snažni pomorski centar i po tonaži brodova i po broju posada u srednjoj Dalmaciji i sa svakako najjačim pomorcem i brodovlasnikom kap.Nikom vitezom Dubokovićem., imala je vrlo jake pomorske i trgovačke veze sa lukom Sete (CETTA-kako su je onda zvali), primarno u izvozu vina.

Ti podatci su izneseni u knjizi "Kronika kapetana Nike Dubokovića" u izdanju MATICA HRVATSKA Jelsa 1998.g. Taj period kronika pokriva od 1876.g. do 1889.g što svakako ima potvrdu u Austrijskom pomorskom godišnjaku (Lloyd Austriaco di Notizie Maritime e Commerciali).

Od svih brodova i parobroda koji su ulazili u luku Jelse spomenuti ću samo one koji su dolazili i odlazili u Sete , a uglavnom sam izostavila navedene datume i količinu karga.

Trgovali su najviše sa tvrtkom Duboković koja je 1872 registrirana u trgovačkom registru Okružnog Suda u Splitu pod brojem 949 za veletrgovinu vina, žita, domaćih poljoprivrednih proizvoda koje su se izvozili u zemlje Austro-Ugarske, Švicarsku, Francusku, Njemačku te zemlje Sredozemlja i Orijenta.

 

11/12 1876.g. U jelšanskoj luci medju austrijskim, talijanskim i grčkim brodovima zatekao se i francuski "FRANCOISE et JEROME" sa kapetanom Mesnage.

12/9 1878 Škuna "ASSUNTA" kap Andrija Schrivanelli

Često dolazi talijanski parobrod ETTORE FIERAMOSCA kap.Antonio Milella pa BARION talijanski parobrod , pa talijanski parobrod DAUNO kap.Antonio Miscella, parobrod MILANO, škuna GLORIA kap.Sagiletto, brik AUGUSTA, norveški parobrod SWITHUN, kap Larsen, pripadao luci Stavanger.

9/12 1884 pristao DARIEN kap.Voisin, najveći parobrod što je do tada pristao u luci Jelse. Registriran u luci Ruen, a vlasnici iz Pariza Maison Genestale Delzons. Ukrcao je 575 bačava vina za Adolfa Rirdmillera iz Sete. Platio je lučku taksu od 306 fiorina.

11/1 1885 stigao francuski parobrod CORINNE , kap.Saulos.Držali ga 5 dana u karanteni.

Dolazi austrijski bark ERGO, kap Farezić, engleski parobrod HARTSIDE, iz Barlette parobrod CITTA di BARLETTA, kap.A.Giunta. Pripadao tvrtci Aicardi Aegnes Ltd.Bari, SAIDA, Loydov parobrod, talijanska PENCETTA kap.Milella, švedski parobrod WESSEL , kap.Karlo Lund, krcao 542 bačve vina za Sete, parobrod LUCANO ,kap.Givanni Caputi, BARI kap.Michele Alfonso, švedski brod GRAFIK, iz Goteborga sa kap.E.Petersonom. Najviše je krcao bark "Giovanni D" vlasništvo firme Duboković , 785 bačava vina.

Naravno luka Sete je imala jake pomorsko trgovačke veze sa lukama na hrvatskoj strani Jadrana, naročito Rijeka i Senj i to primarno za izvoz drva.

Ljubeznošću gospodje Tee Marinović koja je istražujući Korčulu, korčulansko brodogradilište i korčulanske brodove, njihove rute i vlasnike, došla do ovih podataka vezanih za luku Sete, a to je samo dio. Lukrecija Benković Duboković

Bibliografija: Kronika kap.Nike Dubokovića, izdanje Matica Hrvatska Jelsa 1998.g. i sva bibliografija koja je navedena ispod članka http://www.nikodubokovic.com/jelsanski_jedrenjaci.html

 

Francuska luka Sete i pomorsko-trgovački poslovi hrvatskih jedrenjaka u 19. stoljeću

Sete je francuska luka i grad na Mediteranu u pokrajini Languedoc. Razvio se u podnožju i na padinama brežuljka Saint Clair. Rimsko naselje na podrućju današnjeg grada srušeno je 407. godine. Naredbom Colberta 1666 osniva se luka Sete kao izlaz iz kanala Deux – Mers. 1824 Sete se spaja s kanalom s rijekom Rhone a 1839. Uspostavlja se željeznička veza sa Montpellierom. Ubrzo postaje petom lukom na Mediteranu i kasnije druga.Sete je imalo jake pomorsko-trgovačke veze sa lukama jadranske Hrvatske. Grad Senj bio je od davnine veliko tržište drva ali i opreme za brodove, kao što su vesla i jarbol, za područje Jadranskog obalu i Mediterana. Katalonci već 1248. godine imaju svog konzula u Senju radi zaštite svojih trgovačkim interesa. U 15. stoljeću podiže se Rijeka kao važno tržište drva i drvenih prerađevina. U 19. stoljeću još je najznačajnija bila luka Senj, koja je bila povezana Jozefinskom cestom sa Karlovcem. Prvi udarac njenoj privredi zadala je izgradnja željezničke pruge do Zidanog mosta, jer je skretala promet prema Trstu, a nakon toga izgrađena je željeznička trasa do Rijeke. Senj gubi promet žita i industrijske robe ali se zadržava promet drva radi blizine šuma koje su se iskorištavale na Velebitu. Izvozio se hrast, bukva i bor. Izvozile su se dužice za bačve, jamsko drvo, bordunali i željeznički pragovi. Taj je promet Senj zadržao i početkom 20. stoljeća.

Senj i Rijeka postaju najveće izvozna luka za drvo prema francuskim sredozemnim lukama , Alžiru u Tunisu.
Najznačajniji trgovci izvoznici drva bile su obitelj Krajač, Bontić, Olivieri, Vranjican , Duboković i Polić.

Journal des lloyd Austriaco di Notizie Maritime e Commerciale, bio je pomorska periodika koji je izdavan u Trstu od 1836. do 1849. godine. Pored gospodarskih vijesti, objavljivao je i pomorsko trgovačke podatke i obavijesti o kretanju brodova. Pored imena broda, pripadnosti, imena zapovjednika, tereta, navodio je i kretanje brodova. Podaci su važni jer se službeni austrijski upisnik brodova počeo objavljivati 1848. godine. Radeći na korčulanskim jedrenjacima, pratila sam u Joirnalu des lloyd Austriaco samo kretanje određenog broja brodova, koji su sagrađene u Korčuli, vlasništvo ili suvlasništvo Korčulana i brodove kojima su zapovjednici bili Korčulani. Zato je ovo samo djelomičan pregled jedrenjaka koji su dolazili u Sete. Služila sam se i podacima koji su objavljeni u knjizi Radoica Fran Barbalić i Ivo Marendić: “ Onput, kad smo partili“ Matica Hrvatska, Rijeka 2004.

LIPSIA, bio je brigantin koji je sa zapovjednikom Bonetićem isplovio iz Trsta za Bakar, zatim iz Rijeke za Sete 14. travnja 1835. godine i iz Sete-a 11. kolovoza 1835. godine za Rio da Janeiro.
Nešto kasnije

JOSKO, bio je bark koji dana 7. srpnja 1841. kreće na put iz Sete-a za Rio de Janeiro.

MOISE MONTEFIORE bio je jedrenjak duge plovidbe, sagrađen u Whitbyju, Engleska 1855. godine. Imao je 377 tona. Bio je kupljen u Velikoj Britaniji 1866. godine. Ime je dobio po jednom od najpoznatijih židovskih mecena, vodeće ličnost u židovskome svijetu toga doba.

Plovio je dvadeset godina sa hrvatskom posadom i Rijekom kao lukom pripadnosti. Zabilježena su njegova putovanja od 1881 do 1886. godine na ustaljenim putovima ostarjelih jedrenjaka u prijevozu dužica i drva iz Rijeke u Marseille i Sete. Godine 1886. prodan je austrijskom državljaninu i rastavljen. (Slika strana 8 Barbalić).

PAULUS bio je bark sagrađen u Rijeci 1867. Godine. Imao je 506 tona, kasnije 394 (1882).Glavni karatisti su bili Lupis i Skarpa iz Rijeke. 1877 mijenja ime u RAIMOND jer dobiva nove vlasnike bačića i Durbešića. Doživio je brodolom 1866. Godine na sidrištu luke Newport Mon u orkanskom nevremenu. Godine 1872. plovi sa tertom iz Trsta u Sete. I plovidba traje 27 dana. Od 1880 do 1886 prevozio je dužice i „bordunale“ iz Trsta, Kraljevice, Rijeke i Senja u južnu Francusku.

CURZOLA bio je bark sagrađen u Korčuli 1867. Godine i pripadao je korčulanskim vlasnicima. Bio je prodan u Rijeku i dobio je ime RUMA. Prevozio je drvenu građu iz Rijeke u francuske luke. Iz Sete-a je 1881 godine plovio za New York i putovanje je trajalo 78 dana. (Slika Barbalić 18 str)

IFIGENIA bio je bark od 428 tona, vlasnika Ivana Korošeca iz Rijeke. Godine 1879. Isplovio je iz Sete-a za Philadelphiu za što mu je trebalo 67 dana. Doživio je brodolom 1883. godine.

GENIO je bio bark koji je bio sagrađen 1856. Godine u Rijeci. Imao je 474 tone i bio je vlasništvo Dinka Kozulića i poslije njegovog sina. Plovio je 26 godina. Od 18 71 do 1882. Plovio je do Sete, Marseillea i Nice sa drvom iz Rijeke i Trsta., a zadnje 4 godine plovio je samo na tim prugama. Putovanja su obično trajala od 27 do 37 dana. Godine 1877. Od Newcastla do Sete-a plovio je 51 dan. Godine 1822. prodan je engleskim državljanima.

TARTARO je bio brigantin obitelji Kozulić gotovo 40 godina. Sagrađen je 1856. Godine u brodogradilištu Kozulić na Pećinama i imao je konstrukciju koja je odgovarala prijevozu drva. Prevozio je iz Rijeke i Trsta željezničke pragove, dužice u Sete, Port Vendres, a vraćao se u Rijeku u balastu. Za to mu je putovanje 1875. godine trebalo 23 dana. Isti teret hrastovih dužica vozio je i za Alžir. Godine 1881. plovio je 24 dana iz Rijeke do Sete-a. Prodan je 1894. Godine i služio je kao za maona za prijevoz ugljena na parobrode.( Slika Barbalić 36.)

NEHAJ bio je bark sagrađen u Senju 1874. godine. Imao je 479 tona. Vlasnik je bio Dioniz Jakovčić iz Rijeke. Godine 1879. nalazimo ga na puti u Sete-a za New York. Putovanje je trajalo 64 dana. Od 1886. plovi za francuske luke sa drvom za Sete i Philippeville. Prodan je Grcima 1892. godine.

NADA bio je brik-škuner sagrađen u pećinama (Rijeka) 1878. Godine. Imao je zapremninu 430 tona. Iz Sete-a za New York plovi 1880 u roku od 59 dana. 1882 od Sete-a do Rijeke plovi 26 dana Kasnije je opremljen kao loger. Od 1887. do 1894. godine plovi do južnofrancuskih luka. Bio je napušten 1894. godine.

PADOŠA bio je bark sagrađen u 1878. Godine u Kraljevici od 656 tona za brodovlasnike iz Kostrene Sv. Lucije i Drage. Kasnije ga kupuju vlasnici nastanjeni u Lisabonu. Poslije njih vlasnik je Baldo Marinović iz Orebića i 1901 prodan je u Grčku. Prvo putovanje ukrcao je teret drva za Sete i tu je doplovio za 28 dana. Bilo je to izvanredno uspješno putovanje koje je potvrdilo dobre navigacijske sposobnosti. Iz Setea plovi za New York. Ponovno je u Sete-u 1884.U ljeto 1896 prevozio je teret drva iz Švedske za Marseille. ( Slika Barbalić 72 str).

KOSTRENA bio je bark nosivosti 555 tona sagrađen je na Malti, luke pripadnosti Bakar. Vlasnici su bili iz Kostrene. Prvo putovanje nakon upisa , bilo je iz Rijeke sa dužicama za francuske provansalske luke. Doplovio je u Port Vendres i osigurao teret za američku luku Darien. Dvije godine plovio je na relaciji Rijeka Sete i natrag. Nastradao je u veljači 1888 na povratku iz Sete-a u Riječkom zaljevu.

MARIA ANDRINA, bakarski bark zapremnine 346 tona. Sagrađen je u Sunderlandu 1868. godine, a vlasništvo Bakarana postao je 1879. godine. Završio je tragično koncem prosinca 1890 nedaleko Trsta. Polovicom veljače 1885. Godine isplovio je iz Rijeke za Sete s teretom hrastovih dužica i drvene građe ali se nasukao u blizini Cresa i dotegljen je u Rijeku. Stradao je 1890 godine pred Trstom. Plovio je iz Sete-a za Trinidad 1881 44 dana i i od Trinidada do Marseilla 61 dan. Ponovno je 1884 plovio iz Sete-a za Rijeku, zatim iz Sete-a za Elsinore. Ukupno tri godine je plovio za Sete.( Slika Barbalić str 90)

HRVAT, bark bio je porinut 1875. Godine i bio je ponos Bakrana. Vlasnici ,zapovjednici i posada bili su Bakrani. Od 1887 plovi prema lukama Provanse. Imao je nekoliko putovanja između Rijeke i Sete-a. Gdje je prevozio bukove dužice i bordunale (tesane grede raznih dimenzija). Nasukan prodan je 1892. godine. (Slika 104 Barbalić)

VELI ZID, bark, Sagrađen je u Bakru 1857. godine pod imenom FIGLIA MINORE, zapremnine 645. Tona. i tužno je završio kao maona za bunker ugljena 1894. godine u riječkoj luci. Vlasništvo Kraljevčana postao je 1877. godine. Plovio je do francuskih luka Sete, Marseille , Port Vendes i do Orana u Alžiru,sa drvom za potrebe trgovaca vinom neprekidno gotov deset godina. Godišnje bi napravio četiri putovanja.

DUNAJ, brik,sagrađen je 1875. Godine u Kraljevici. Stradao je pred Rijekom 1882. Godine., Plovio je iz Sete-a za Genovu i za New York. Godine 1877. prevozio je teret iz Sete-a za Baltimor, USA. Stradao je 1886. godine.
HERVATSKA ponos senjske brodogradnje i i Senjana. Bio je prodan 1882 riječkom brodovlasniku Pošćiću i dobio je ime POSCHICH. Trideset i pet godina je plovio. Prevozio je drvo iz Baltika u francuske luke. Od 1905 do 1908 plovi između Rijeke i francuskih sredozemnih luka i Alžira. Posljednje putovanje obavio je iz Orana u Rijeku. ( Slika 136. Barbalić)

ANDRIĆ, bio je brigantin sagrađen u Rijeci 1858. Godine , zapremnine 278 tona. Od 1879. do 1882. često je bio na putovanjima za Sete. Stradao je u riječkoj luci 1882. godine.

DESCOVICH A. bio je bark. Sagrađen je u brodogradilištu na Pećinama 1862. Godine., i imao je 440 tona zapremnine. Kada su parobrodi i veći željezni jedrenjaci protjerali barkove i brikove povlaći se na jedinu unosnu relaciju u luke zapadnog Sredozemlja , Alžir i Tunis gdje ostaje od 1881 do 1894. Stradao je 1895 kod otoka Hyeresa i bio je prodan u Marseilleu. (Slika Barbalić 150 str)

SECONDA poslije IDA P. sagrađen je4 u Rijeci 1869. Imao je zapremninu 419 tona. Prodan je grčkom vlasniku 1885. godine. prevozio je do Sete-a dužice za vinske bačve za potrebe vinara južne Francuske.

CRONO, bio je bark sagrađen 1870. godine u Rijeci. Imao je zapremninu od 657 tona. Nakon četrnaest godina dolazi u rodnu Rijeku, odakle prevozi drvo i dužice za južnofrancuske luke. Nakon putovanja iz Sete-a u Rijeci je imao manji požar. Doživio je brodolom 1890. Godine.

VOLUNTAS, bark vlasništvo Na njemu koncem listopada 1874 umro je zapovjednik, kapetan duge plovidbe L. V. Randić. Na putu iz Rijeke u Sete.

AQUILA, po tipu jedrilja bio je bark. izgrađen je na Sušaku 1873. godine. Bio je vlasništvo Kostrenjana i u 30 godina plovidbe nije mijenjao ime. Imao je nosivost 430 tona. Godine 1885. plovio je za Sete.

ANDRE, bark izgrađen je u Senju kao GRAD SENJ: 1871. Godine.,Navodi iz tiska ističu natjecateljski duh Kostrenskih pomoraca. Na putovanju iz Sete u Rijeku koje je trajalo osamnaest zimskih dana od 3 do 21 . veljače 1885. godine tri su broda istog dana isplovila iz Sete-a i istoga dana uplovila u Rijeku. To su bili bark ANDRE, bark AQUILA izgrađen 1865 i bark MIMI izgrađen 1865. Svi su imali više od 12 godina., a poslije sedam godina brod se nije smatrao sposobnim za utrku.

BENEFATTORE, bark, izgrađen je4 na Sušaku 1875. Godine. na sredozemnom putovanju iz Sete-a u Rijeku gdje je stigao 4. Prosinca 1892. Godine dovezao je deset članova posade pelješkog barka LAMEK, koji je bio napušten 2. Studenog 1892 u Lionskom zaljevu zbog prodora vode a prevozio je teret „ bordunal“a i dužica za vinske bačve. Dana 20. rujna 1893. godine ponovo je plovio za Sete kada je prilično stradao u orkanu. Dana 3. 11. Iste godine bio je određen za putovanje iz Rijeke u Sete. Brod je 1900. godine prodan u Italiju.

CATTERINA B. po opremi snasti bark. Izgrađen je u Engleskoj 1865. Godine, a postao je kostrenski 1880. Godine. nakon šesnaest godina njihove vlasnosti brod je 1896 prodan Grcima. Za dvije stotine napoleondora. Sa teretom dužica isplovio je kao MARIANTBY, pokazavši se vrijednim i u četvrtom desetljeću svoga postojanja.
JOŽIĆ, bio jer bark sagrađen u Korčuli 1857. Godine pod imenom MICHELE. Za njega se navodi da se 2. veljače 1889. godine nasukao pod zapovjedništvom kapetana Pezelja na ušću Rhone na putu iz Sete-a, te je bio uništen.

Svi jedrenjaci bili su upisani u austrijski upisnik brodova i plovili su u klasu duge plovidbe. Većina jedrenjaka bila je po opremi snasti bark, zatim brigantin i brik-škuner.

Bark je jedrenjak sa tri ili više jarbola i kosnikom. Krmeni jarbol ima uvijek uzdužno jedrilje ( sošnjaču i vršnjaču. Svi ostali jarboli opremljeni su križnim jedrima. Opremljen je također letnim jedrima i prečkama.

Nestankom jedrenjaka sa povijesne pozornice krajem 18. Stoljeća, ne prestaje prodaja, transport i izvoz drva za Sete. Parobrodi preuzimaju trgovinu i transport. Drvo prevoze senjski parobrod SOKOL, zatim parobrod PRACAT , DUBAC i mnogi drugi.

Tea Marinović