Naselja hvarske ravnice i prigorja

Centar i bogastvo otoka je u ravnici od oko 1000 ha plodne zemlje.Veliko polje prelazi iz Vrbanja preko malog sedla,čija se viša točka zove Gorica,nešto jugoistočnije u manju ravan koja onda seže od Svirača do Jelse.
Za veliko polje karakteristična je rimska-grčka raspodjela čiji su tragovi jako dobro  vidljivi,ali osobito glavna os(decumanus maximus) što tvori stari put iz Starog Grada u Vrbosku i druga os(cardo maximus) na kojoj je danas cesta od Vrbanja do raskrnice.Potok Sv.Mandaline presjeca polje od Svirača do Jelse i buja samo za vrijeme kiša.
Pharos,danas Stari Grad,  je stajao na zapadnom rubu ovog polja;a na čitavom polju bila su grčka pa rimska mnogobrojna manja naselja ruralnog tipa.Naši preci Neretljani naišli su vjerojatno na današnje Pitve(ilirsku Pityeiu) i na Dol- i osnovali Vrbanj. Nisu se naselili istovremeno, nego selo po selo naj prije na rodovskoj bazi,a kasnije i  akcijom feudalaca Kačića,Šubića i dr.
Vrbanj je kasnije stvorio Svirče i Vrbosku(XV st),dok je Pitve naselilo Vrisnik i Jelsu u XIV st.U tim selima nalazili su se najljepši otočki vinogradi.
Dol – sastoji se od dva naselja u dolini.Na vrhu je nova župska crkva  sv.Mihovila .Oltar je obnovljen u XVII st.i prikazuje realistične figure lokalnih ljudi u procesiji.
U zapadnom naselju – Dol sv.Marije-jest crkva sv.Petra s novim originalnim zvonikom,željeznom baroknom gitrom što zatvara apsidu, u kojoj je secesijski  oltar Ivana Rendića-veliki kipar hrvatske moderne- (1849-1932),a na oltaru talijanska «Bogoridica s djetetom» iz XV st.
U drugom naselju – Dol sv.Barbare- istoimena barokna crkva koja se spominje već 1226.g.
Vrbanj-najveće selo na otoku,žarište bune početkom XVI st.,zavičaj Matije Ivanića.Ime dolazi od vrbe.Naselje je veliko,dominira pretežnim dijelom ravnice. Ima trg,dom,više etnografskih zanimljivih sklopova,kuća sa obzidom i puškarnicama iz XVI,a osobito XVII st.kada su gusarski napadi bili učestali.***
-Kraljevi dvori-kuća rano srednjeg vijeka,možda župansko ili patricijsko sjedište.Legenda je pogrešno pripiosuje samom Matiji Ivaniću.
-Župska  crkva sv.Duha,konsakrirana 1793,postojala je u XV st na mjestu starije crkve..Na glavnom oltaru je slika «Silazak duha svetoga»od Baldassara d Anna(1572-1646)koji je zastupljen i drugdje na otoku(Stari Grad i Sv.Nedjelja).U crkvi su i vrlo lijepi procesionalni kandelabri.
Iznad sela nalazi se ruševina prastare romaničke patricijske crkve sv.Vida, zabilježena u  pisanom dokumentu iz 1395. g.
Na najvišen vrhu otoka je crkvica sv.Nikole koju je sagradila grupa Vrbanjana na čelu sa Matijom Ivanićem u zbnak demostracije vlastite moći,23 g. prije nego što je izbila buna.Dokument o osnivanju je iz 1487.g.
Svirče – leži dijelom u dolini a dijelom s južne strane brijega Gorice.
Jako je slikovit kompleks crkve sv.Magdalene iz XX st. sagrađene na mjestu stare iz XVIII st.od koje je sačuvala zvonik uz straro (19 st) groblje i čemprese ,koji su zaštičeni spomenik kulture.
U samome mjestu su tri arhitektonske grupacije :stari dio, kuće Carić povezane mostićima i kompleks patricijske obitelji Šimunić.Svaka od triju grupa i zgrada je urbanističko-etnografska osobitost.Kuća Šimunić-patricijska obitelj koja je imala prominentnu ulogu od XVI st do XIX st.- opasana je zidom i čuva još pokoju helebardu i krunu zdenca sa natpisom:RADO SIMONI FECIT MDL. Ispod kuće su srednjovjekovni pastirske nastambe iz iztod doba kao i Kraljevi dvori u Vrbanju.
Na trgu je crkvica Sv.Marije sagrađena oko 1820.g. na osnovi mjesne seske loggie,mjesta sastajanja i zborovanja.
Svirče je izraziti primjer gradske arhitekture na hvarskom selu.
Vrisnik- na brijegu ispod hvarske kose,nosi ime po vrijesu.Vrijedno je pogledati zanimljivu arhitekturu labirinta kuća Bojanića,spojenih mostovima i svodovima,na padini prema Svirčima.Takodjer esplanadu župske crkve sv.Antuna opata s alejom čempresa kroz koju se prolazi i crkvicom sv.Roka –gdje pogled dominira morem i krajem
Preko mora.U blizini je crkvica sv.Doroteje.
Pitve – leži na ulazu u klanac Vratnik,ispod brda zvanog Samotorac (tor u smislu tvrđava-samotor,izolirana,visoka tvrđava) i njegova obronka zvanog Kaštil,što sve upućuje na sklonište i mogućnost obrane.Selo je ilirskog podrijekla (Pityeia) i sačuvalo je dugi kontinuitet zbog svojih obrambenih mogućnosti.Postoji i nova naselje  iz XV st. Novo Pitve,do XIX st.zvano Ostrvica,jer se smjestilo na brežuljku sličnom otoku.Naselje sa sjevera i juga ima izgled starog burga,jer su mu kuće međusobno povezane.Osnivači Pitava su bježali sa kopna  pred Turcima ,poslije pada Bosne 1464 g.predvođeni od jednog Dubokovića.Na uzvisini između dva naselja je crkva sv.Jakova,sagrađena 1877.g.,na mjestu prastare,one građene u XV st.(1452.g.).To je klasičan lokalitet,jer je moralo biti sakralno mjesto u u najdavnijim vremenima.Sačuvala se u crkvi jedna Janusova glava sa dva lica.
Vratnikom prolazi prastari put i ide preko vrha Sv.Ante(550 m) do sela Zavala  na južnoj strani otoka.U samom klancu je početak masivno građenog potoka za odvod brdskih kiša.Ovaj rad  je započet 1905.g.Put za Zavalu, Ivan Dolac,Sv.Nedjelju vodi kroz tunel na Vratniku, dug 1400 m i visok 2,5 m.Inače ovim tunelom prolazi vodovod za grad Hvar.