Jelsa i Franjo Josip I
130-godišnjca dolaska cara Franje Josipa I u Jelsu

Pratnja Franje Josipa I ispred jelšanske luke
Jahta "Miramar"

Putovanje cara Franje Josipa po Dalmaciji uslijedilo je u svibnju 1975.g.čime je dvorska politika željela pridobiti stanovništvo za rješenje pitanja Bosne i Hercegovine u Austrijsku korist. Sve političke i društvene organizacije , organi uprave, javni radnici nastojali su cara što bolje dočekati i pridobiti ga da im pomogne u njihovim nastojanjima. Narodnjaci su naglašavali hrvatski karakter pokrajine i isticali gospodarske poteškoće. Car je iz Venecije yachtom «Miramar» došao u Zadar,te nastavio kopnom preko Benkovca,Knina,Drniša,Šibenika i Splita , i svuda ga je pratilo opće oduševljenje i srdačan doček naroda, a tisak je svakodnevno pratio carsko puto vanje u svim detaljima. Tako, prije odlaska u Stari Grad i Hvar car je sa suitom i u pratnji generala Rodića posjetio je i Jelsu.

Za ukupni procvat Jelse, ne samo u pomorskom smislu,zaslužna je brodovlasnička obitelj Duboković Nadalini čiji su članovi poduzetni i obrazovani kapetani ,a onda i veleposjednici, vinari, industrijalci, bankari, uz izuzetan trud i zalaganje, a nadasve uz slogu jedne čitave generacije i naroda tadašnje Jelse, svladali su teški izazov i doveli Jelsu do kraja 19.st. kao najprosperitetniju općinu u Austro-Ugarskoj monarhiji.Izgradili su jednu od najljepših luka u Dalmaciji i izgradili flotu koja je nadmašila tonažu mnogih drugih dalmatinskih luka pa u jednom periodu i splitsku,a u svojim jedinicama imala je više brodova privredno svjetskog značaja.

Iz tog je razloga Jelsa imala čast da je pred 130 godina posjeti car Franjo Josip I, u sklopu svog legendarnog puta po Dalmaciji 1875.g., i koji je udovoljio pozivu upučenog mu od Načelnika Jelse kap.Nike Dubokovića koji nikad nije propuštao priliku da uveliča svoje rodno mjesto.

Jelsa je uradila sve da izrazi harnost visokom gostu.Nije žalila troškova da doček bude što sjajniji.Od jednog kraja luke pa do drugog poredani su stupovi sa zastavama.Za iskrcavanje Nj.V.postavili su drvene stube pokrivene sagovima, a ispred podigli su čarobni osmerokutni šator pokriven hrvatskim zastavama.Na vrhuncu šatora vijorila se žuto-crna zastava, a oko nje, na svakom kutu, trobojnice i austrijski barjaci. Okolo šatora bilo je namješteno 12 stabalaca limuna sa cvijetovima i već dozrelim plodovima. Od šatora uzduž obale posađena su dva reda jela, a između svakog stabla stup zelenilom omotan, a na vrhu bijaše barjak.Na kraju puta podignut je slavoluk, a nad njim dvoglavi orao i dvije carske žuto-crne zastave i cvijetnjak sa raznim cvijećem.

U svojoj kronici načelnik Duboković je ovako zabilježio dolazak cara Franje Josipa I u Jelsu,11.svibnja 1875.g:

« Od jednog do drugog kraja Dalmacije čitali smo s radošču u Narodnom Listu znamenite dopise o putovanju našeg premilostivog Cara i Kralja. Tu svak može da vidi radost kojom ga je naš narod dočekao i primio, i može da se uzda stalno u bolju budučnost našu naslonjen na istim kraljevskim rječima. Uz veselje cijelog naroda i mi smo prekomjerno radostni bili, te je naša radost doprla do vrhunca dne 11.svibnja oko 9 sati u jutro kada čusmo uz gromovito pucanje topova, uz radostni glas zvona,srčane riječi pravog Hrvata, načelnika Dubokovića upravljene narodu okolo stojećemu « mila braćo, evo nam dike naroda, premilostivi car i kralj». Na ove riječi zaori iz dubine srca hrvatskog puka urnebesni živio Car Franjo Josip I hrvatski kralj.Nijedna sila nebi već bila mogla utažiti ovaj veseli glas poštenog naroda,dok svijetla kruna ne pristupi pod raskošni trobojni šator, pokraj obale uzdignut, nakičen carskom dvobojnicom i narodnom trobojnicom. Tu videći narod svog kralja, te zagledajući se u njegovo sjajno lice kao jedan čovjek od velike radosti, umuknu. Tad časni načelnik Duboković započme slijedeći pozdrav na hrvatskom jeziku:» Srećan se mogu nazvati da baš na pragu moje domovine mogu pokloniti se Vašem veličanstvu premilostivi naš Cesaru i Kralju u ime virnog puka Jelšanske Vaše Općine. Blagodarim Vam iz srca dobri Gospodaru što se je Vaše Veličanstvo dostojalo dopustiti da Vam se sjajnog lica nauživamo, blagodarim od strane ovoga puka koji ponizno prosi da mu Carsku vašu milost uzdržite, ovog puka gotovo u svaka doba da prolije svoju krv za pričuvati starodavnu Vašu krunu, ovoga puka na čikove prsi bi se morala slomiti tudja sila kad bi se dušmanin usudio taknuti i najmanji dio ove zemlje , Slavinske zemlje Vaše, ovog puka napokon komu je najgoruća želja da Vaše Veličanstvo dugo i dugo žive.»

Njegovo Veličanstvo se dostojalo odgovoriti načelniku na njemačkom jeziku..»Srce mi se veseli da se nalazim između radišnog i mirnog puka ove Općine koja mi se prikazala navik virna i odana.Izjavite Vašim naručiteljima osiguravanje moje Cesarske milosti.» Po tome narod ko od sna probuđen ,opet zavapi gromovito na sve grlo kao izvan sebe od prevelike radosti: Živio Kralj!stupajuć pak N.V.ispod šatora niz obalu borjem posađenu ,šest djevojaka u bilo obućenih, biljegom trobojnim,sipahu pred noge kraljeve cvijeće, premda su već sve ulice cvijećem pokrivene. Okolo Nj.V.stupaše odlična usporedjena kita Jelšanah.Pokraj Obćinskog ureda podignut je lijep slavoluk u živo sazidan natpisom hrvatskim.»Nj.V. Premilostivom Cesaru i Kralju Frani Josipu I, ponizna Jelšanska Obćina dne 11.svibnja 1875.g. postavi».

Uz slavoluk stajahu uredani vjećnici obćine Sućurske,s glavarima Bogomolja i Gdinja, da ih je ljepota bilo vidjeti u čisto narodnom odjećom. I ovi poštenjaci neprestano s ostalim narodom klikovahu na sve grlo :Živio naš kralj Franjo Josip I. Niz svu obalu s jedne i druge strane stahu poredani mjestni žandari i oni obližnjih sela, a malo poviše bijahu rasporedjeni vijećnici obćine vrbovačke sa svojim časnim načelnikom na glavi. Nj.V. dostojalo se posjetiti najprije ured općinski. Veselju naroda nije bilo konca i od potribe je bilo da baron Rodić* stupi na prozor da zamoli narod časom svojoj radosti ne da oduška doćim se obavi primanje. Tad je slijedio poklon svećenstva , kojemu bijaše na glavi velečastni župnik Jelšanske Gamulin. Nj.V.upita ga o više stvari tičućih se ove Župe.Takodjer upita o stanju njihovih župa župnike ,Pitava, Vrisnika,Sviraća,Bogomolja,Zastražišća,podžupnika Vrbanja i Jelse te fratre Sv.Martina na Braču. Pokloniše se pak Nj.V. vijećnici Obćine Jelšanske s načelnikom Dubokovićem,kojemu kralj odvrati rječih ljubaznih i punih nada. Još se pokloni Nj.V. vjeće obćine Vrbovačke s načelnikom Carićem, koji je također pozdravio hrvatski. Napokon se pokloniše vijećnici obćine Sučurske s načelnikom Viskovićem, koji takodjer pozdravi Nj.V. hrvatskim jezikom. Nj.V.odvratri da bi htio hrvatskim jezikom odgovoriti, ali da se uzda , premda razumi što mu se govori, te srdačno zahvali na poklonu zagledajuć i prigledajuć od prvog do zadnjeg vijećnika , i tu se Nj.V. osvjedočilo da naš otok nije pogrdio vjeru svojih otaca. Nj.V.zadržalo se je u razgovoru s načelnikom obćine Sućurske pitajući ga o stvarima ove općine, takodjer i sa župnikom Bogomolja vrlim Matušićem, koji se broji medju obćinskim vjećnicima, pitajući ga o čemu i kako seljani žive, o proizvodih sela itd. Te ih pozdravi hrvatskim «s Bogom». Nj.V.posjeti zatim crkvu,učionu mušku i žensku, gdje slušaše odgovore učenika u hrvatskom jeziku , prolazeći pored varoša divno narešena jer se je uzdizalo preko ulice, kuda je kralj imao proći, do 400 zelenih svodova sa neizbrojnim zastavama. Kako luka , a u luci brodovi, tako i kuće nisu mogle bolje biti nakićene;poglavito kuća Dubokovića, Radičića,Dobronića,Gamulina i Dančevića, jer bijahu narešene hrvatskim natpisima,Živili!!. Po prozorih gospode su pristale da pokažu ljubav i vijernost kralju, te ga na odlasku bijelim rupcima pozdravljahu, kličići tankoglasno, Živio Kralj!!

Boravljene Nj.V. trajalo je u Jelsi 1 sat i pol. Na polasku Nj.V.lijepo pozdravi načelnika, koji ga otprati ladjicom uz odabranu kitu jelšana, sa načelnikom Pučišća i svim njegovim viječnicima, Didolićem iz Selaca na Braču i sa nekoliko odličnih obitelji varoša, koji ne samo otpratiše doli i dočekaše svoga kralja uz gromovito pucanje iz svojih brodovah čudnovato nakićenih. Glazba kao na dolasku tako i na odlasku Nj.V. udarala je carevku.Kod nas je sve prošlo u najboljem redu,puljizluka(autonomaša) ovdje nema. Dočekali složno i otpratili Nj.V.iskrenim srcem uz urnebesni»Živio hrvatski kralj.Živio»!

Tako se je jelšanski puk svečano oprotio od Nj.V.,a odmah nakon odlaska cara Franje Josipa iz Jelse put Starog Grada i Hvara, načelnik Duboković otputovao je na Hvar pa na Vis gdje je sa delegacijom načelnika narodnjaka,njih 58, uz članove Zemaljskog odbora i Sabora posjetio Cara na Visu, kojeg je pozdravio Rafo Pucić, načelnik Dubrovnika govorom na hrvatskom jeziku.

Nakon odlaska carske suite u ime cara dodjeljena su mnoga novčana sredstva potrebnim,a to je navedeno u knjizi koja opisuje putovabje F.J.po Dalmaciji.

29.svibnja Franjo Josip I je svojeručnim pismom odlikovao jelšanskog Načelnika kap.Niku Dubokovića viteškim križem reda Franje Josipa, vijest o tome stigla je načelniku Dubokoviću 30.svibnja, a 14.kolovoza orden mu bi svečano uručen u Jelsi, uz čitanje carske povelje, od okružnog kapetana Bortolottia koji je iz Hvara stigao sa glazbom.

Načelnik Duboković, koji je u svojoj kući u Jelsi kao i u jelšanskoj općini primao mnoge članove obitelji Habsburg sreo je još jednom cara Franju Josipa i zapisao u svojoj kronici:

5/4 1909 Danas je Niko Duboković pok.Ivana načelnik Jelse bio počaščen audijencijom kod Nj.Veličanstva. Njegovo Veličanstvo vrlo se je ljubezno razgovaralo s njime i darovao mu zlatni prsten u komu su urezana početna slova imena Nj.Veličanstva sa Carskom krunom i datum jubileja Nj.Veličanstva 2/12. 1842.-2/12. 1908 i datum jubileja službe Dubokovića kao načelnika 21/11.1868.-11/11.1908. Tom prilikom proglađen je i vitezom reda Željezne krune.

Općina Jelsa je sa dvije ploče obilježila vjernost caru .Na 24.4.1879.g. postavljena je ploča sa natpisom na pročelju župne crkve, a stoji i danas, kako je je predvidio članak u «Katoličkoj Dalmaciji» iste godine.
Na natpisu stoji:
Dne XXIV travnja MDCCCLXXIX
Slaveć Svi Narodi Austrijski
Srebreni Pir Viteškog Cesara Franje Josipa I
I Premilostive Carice Jelisave
Svečano Postavljen Bi Temelj Kamen
Povećanju Ove Crkve
Koju Pobožnost Jelšanskog Puka
God.MDXXXV
Sagradi
U ime Isusa Krista.Amen
Pokrajina Dalmacija
Druga se nalazi u prizemlju danas nesretno izgorene Opčinske palače zajedno sa bibliotekom , a podignuta je na uspomenu 50 godina»...sretnog vladanja N.V.Premilostivog cara i kralja Franje Josipa I....»a u kamen temeljac iste zgrade položena je povelja sa likom Franje Josipa.

Bibliografija:
«Kronika kapetana Nike Dubokovića»-Matica Hrvatska Jelsa 1998.
«Narodni List» 1875.g. 15/5 br.39; 9/5. br.16; 22/5;19/6 br.49.;20/8. br. 69.
«Diario Storico del Viaggio di S.M.Imp.Francesco Giuseppe I in Dalmazia» (također i hrvatska verzija)
Statut, povelja,orden Franje Josipa Arhiv Duboković Nadalini Jelsa
Statu,povelja, orden Željezne krune, Arhiv Duboković Nadalini Jelsa
Carski prsten----- Arhiv Duboković Nadalini Split
«Jelšanski jedrenjaci u XIX st.» L.Benković Duboković