Pic 1

Dr. Niko Duboković Nadalini
(25.XII.1909 - 24.X.1991) Hvar / Otok Hvar

Doživotni konzervator
Osnivač i ravnatelj "Centra za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara" (danas Muzeja hvarske baštine)

    More
    More
    Intervju Nike Dubokovića Nadalinija o ribarstvu otoka Hvara.